Monthly Archives: فوریه 2016

تلویزیون ایران فردا – نامها و یادها بخش سوم – عباس بختیاری

با تلاش روزنامه نگار نامدار ایرانی محمدرضا شاهید در شش بخش به قسمت هایی از زندگی من پرداخته شده است. بخش سوم این گفتگو:

Posted in دسته‌بندی نشده | Leave a comment

تلویزیون ایران فردا – نامها و یادها بخش دوم – عباس بختیاری

با تلاش روزنامه نگار نامدار ایرانی محمدرضا شاهید در شش بخش به قسمت هایی از زندگی من پرداخته شده است. بخش دوم این گفتگو:

Posted in دسته‌بندی نشده | Leave a comment

تلویزیون ایران فردا – نامها و یادها بخش اول – عباس بختیاری

با تلاش روزنامه نگار نامدار ایرانی محمدرضا شاهید در شش بخش به قسمت هایی از زندگی من پرداخته شده است. نخستین بخش آن:

Posted in دسته‌بندی نشده | Leave a comment